Styrelse och funktionärsmöte på Skansen

Från vänster Stig Andreasson, Bengt Larsson, Skansens Hasse Adamsson, Erik Hjärtfors och Carita Hammarström studerar takfotskrokar.
Från vänster Stig Andreasson, Bengt Larsson, Skansens Hasse Adamsson, Erik Hjärtfors och Carita Hammarström studerar takfotskrokar.
Småsågarnas styrelse, förtroendevalda och övriga medarbetare var den 14 och 15 oktober samlade på Skansen i Stockholm för styrelsemöte och genomgång av föreningsarbetet och planering. Skansen som är medlem i SSRF stod som värd där Hasse Adamsson tog emot och visade oss delar av byggnaderna med fokus på gamla byggnadsstilar och pågående reparationsarbeten. Vi fick en inblick i hur man där ser på byggnadernas kulturella värden och vikten av att bevara såväl det autentiska utseendet som hantverket.
Ett stort tack till Skansen med personal för ett gott bemötande och lärorik information.