Från stämjärn till CNC styrt på Trä & Teknik 2014

Det är ett varierat utbud som visas på Trä & Teknikmässan i Göteborg. Efter att ha gått igenom utställningshallarna får man intrycket av att intresset ökar för massiva trähusbyggen och tekniken för att ta fram profilerade timmerstockar och kompakta väggblock blir all mer avancerad. Genom CNC tekniken kan bl.a. knutar, tappar, halsar och till och med dekorationer produceras på ett inponerande sätt.

Bo Gustafsson på Gustafssons Maskinteknik representerar också Småsågarna på mässan
Bo Gustafsson på Gustafssons Maskinteknik representerar också Småsågarna på mässan

Woodteam visar en avanserad ersättare till bila och bandkniv för att forma timmerstockar. Nere till höger exempel på knutar och dekorationer.
Woodteam visar en avanserad ersättare till bila och bandkniv för att forma timmerstockar. Nere till höger exempel på knutar och dekorationer.

Ett utförligare repotage kommer i nästa tidning av småsågaren