Skip to content

Nordiska sågföreningar

Småsågarnas Riksförbund har inlett ett nordiskt samarbete med småsågarföreningarna i Norge, Finland och Danmark. Det första mötet hölls i 21-22 mars 2009 i Knivsta och då bildades ett samarbetsorgan. Förbunden har också utbyte via mejl, på mässor och konferenser samt via studiebesök.

NORDISKA FÖRBUNDET FÖR SMÅSKALIG TRÄPRODUKTION

Norsk Bygdesagforening, sag.no
Sahayrittäjät Ry, sahayrittajat.fi/web (på finska) eller (översatt till svenska)
Sveriges Småsågares Riksförbund, https://smasagarna.se