Skip to content

Om Småsågarna

Småsågarnas Riksförbund

Sveriges Småsågares Riksförbund, SSRF, eller ”Småsågarna” som vi kort och gott kallar oss, är en ideell förening för alla som är intresserade av småskalig träförädling: att såga, hyvla, snickra, timra, slöjda, producera bränsle och förpackningsmaterial – kort sagt allt man kan göra med trä som råvara.

Sveriges Småsågares Riksförbund bildades i november 2000.

Verksamhet

Småsågarnas Riksförbund.

  • Ger ut tidningen Småsågaren som kommer med fyra nummer per år.
  • Verkar för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan småskaliga träföretag genom att ordna möten och studieresor.
  • Driver webbplatsen https://smasagarna.se
  • Deltar i mässor och marknader för att sprida kunskap om småskalig träförädling.
  • Är remissinstans för myndigheter och organisationer som behöver kunskap om branschen.
  • Driver olika utvecklingsprojekt.

Medlemmarna

Riksförbundet har cirka 300 medlemmar spridda över hela Sverige. Vi har även enstaka medlemmar i Norge, Finland och Åland.

Bland våra medlemmar finns:

Hobbyverksamma som arbetar med trä främst för eget behov.

Kommersiella företag som sågar, hyvlar, bygger och snickrar efter säsong och efterfrågan. Här ingår även ved- och flisproducenter, maskinleverantörer och utbildningsföretag.

Vill du bli medlem? Välkommen!