Skip to content

STYRELSE 2020

Varmt välkommen att höra av dig till någon av våra styrelsemedlemmar vid eventuella frågor eller funderingar. 

 

Ordförande Thomas Thörnqvist

Thomas Thörnqvist ordförande
070-508 38 39
thomas@xylem.se

Vice ordförande Björn Gustafsson

Björn Gustafsson vice ordförande
070-696 50 27
bjrn.gstfson@gmail.com

Ledamot Stig Andreasson

Stig Andreasson ledamot
0320-731 24
andreasson.stig@telia.com

Kassör Evald Hammarström

Evald Hammarström kassör
070-639 02 13
ekonomi@smasagarna.se

Ledamot Bo Lindén

Bo Linden sekreterare
070-777 33 62
bolinden@icloud.com

Ledamot Hans Adamsson

Hans Adamsson ledamot
073-980 54 48
hans.adamsson@skansen.se

Ledamot Tobias Eklind

Tobias Eklind ledamot
070-560 88 18
info@projectoftheday.se

Styrelsesuppleanter

 

Suppleant Bengt Larsson

Bengt Larsson
070-671 38 84
yvonneobengt@hotmail.com

Suppleant Mikael Edström

Mikael Edström
070-668 82 23
fetved@gmail.com

Revisorer

Rolf Lernskog
070-361 00 08
rolf.lernskog@telia.com

Stefan Persson
070-537 22 92
M.Stefan.Persson@telia.com

Anders Holmgren
070-686 94 91

Valberedning

Lars Alexanderson sammankallande
070-210 80 78
lars.alexanderson@gmail.com

Rolf Georgsson
070-583 14 80
osterbybruksag@telia.com

Otto Ringdahl
076-727 51 75
otto.ringdahl@hotmail.com

Peter Andersson ersättare
070-328 25 47
grolle2@telia.com

Tidningsredaktionen

Kikki Ahlstedt Karlsson

redaktionen@smasagarna.se