Skip to content

10 skäl att vara medlem

 

1. Tidningen Småsågaren
Fyra nummer per år med reportage om småskalig träförädling, idéer och debatt.

2. Marknadsföring
Marknadsför dina träprodukter via våra aktiviteter och kanaler.

3. Trä- och maskinkunskap
Tänker du köpa såg eller starta snickeriverksamhet? Vi kan ge råd.

4. Affärsutveckling
Vill du öka lönsamheten, bredda kund­underlaget eller kapa toppar? Vi vet hur.

5. Studiebesök
Våra studiebesök ger idéer, erfarenhetsutbyte och värdefulla kontakter

6. Inflytande
Vi arbetar aktivt för bättre villkor för småskalig träförädling i Sverige.

7. Branschfakta
När myndigheter vill veta något om småskaliga träförädlare så frågar de oss.

8. IT-kunnande
Vilken nytta har träentusiaster av datorer? Vi utvärderar och sprider kunskap.

9. Omvärldsanalys
Vi spanar nyfiket på trender och reflekterar över tänkbara konsekvenser.

10. Kamratskap
Här är du bland likar, vi är precis lika träintresserade som du. Välkommen!

 

Klicka här för att anmäla dig som medlem ->