Skip to content

Regionala nätverk

Småsågarnas Riksförbund är inte ett förbund i vanlig mening, eftersom de regionala småsågarföreningarna inte är anslutna till det. Värmlandsgruppen och Uppland har ett nära samarbete med riksförbundet. Övriga länsföreningar är inte alls knutna till riksförbundet.

VÄRMLANDSGRUPPEN – aktiv
Småsågarna i Värmland bildades 1992 och lades vilande 2008. Värmlandsgruppen är nu ett regionalt nätverk vars ekonomiska administration sköts av riksförbundet, medan den praktiska verksamheten planeras av lokala kontaktpersoner.

SMÅSÅGARNA i UPPLAND – aktiv
Bildades 1995. Cirka 45 medlemmar.
www.smasagarnaiuppland.com

Stefan Persson

SMÅSÅGARNA i SJUHÄRAD – aktiv
Bildades 1995. Cirka 40 medlemmar. Drev ett utvecklingsprojekt 2006-2007 med många aktiviteter. Cirka 20 medlemmar presenteras på webben.
www.smasagarna.nu

SKARABORGS SMÅSÅGARE – aktiv
Bildades 1994. Cirka 30 medlemmar inom gamla Skaraborgs län.

SMÅSÅGARNA i SÖRMLAND – vilande
Bildades 1995. Cirka 25 medlemmar.

Björn Hallberg

VÄSTERBOTTENS SMÅSÅGARE EF – okänt
Cirka 30 medlemmar, aktivt producent-/försäljningssamarbete.

SMÅSÅGARNA i DALARNA – vilande
Söker nytändning och nya glada medlemmar. Ring gärna!

SMÅSÅGARNA i VÄSTMANLAND – nedlagd

Övriga länsföreningar

Småsågarna i Södra Sverige – under uppstart. Tag kontakt med

Småsågarna i Medelpad – nedlagd
Småsågarna i Ångermanland – okänt
Specialsågarna i Jämtland – nedlagd

Andra tränätverk som inte har anknytning till Småsågarna

Svenska SkogsPortalen AB,
c/o Rickard Leif Troeng
www.skogsportalen.se

Rickard Leif Troeng

Specialträ Ekonomisk Förening
c/o Erik Hjärtfors

Lövträ i Väst, 
www.lovtra.com

Woodcraft Network,
www.woodcraftnetwork.se

Känner du till fler regionala tränätverk? Tipsa oss! 

Vill du starta ett regionalt tränätverk? Hör av dig så hjälper vi till med kontakter!