Skip to content

Regionala nätverk

Småsågarnas Riksförbund är inte ett förbund i vanlig mening, eftersom de regionala småsågarföreningarna inte är anslutna till det. Värmlandsgruppen och Uppland har ett nära samarbete med riksförbundet. Övriga länsföreningar är inte alls knutna till riksförbundet.

VÄRMLANDSGRUPPEN – aktiv
Småsågarna i Värmland bildades 1992 och lades vilande 2008. Värmlandsgruppen är nu ett regionalt nätverk vars ekonomiska administration sköts av riksförbundet, medan den praktiska verksamheten planeras av lokala kontaktpersoner.
Lars Alexanderson, 0702-108078, lars.alexanderson@gmail.com
Bengt Nilsson, 0705-226917, sagaistrand@hotmail.com

SMÅSÅGARNA i UPPLAND – aktiv
Bildades 1995. Cirka 45 medlemmar. 
Stefan Persson, 070-537 22 92
www.smasagarnaiuppland.com

SMÅSÅGARNA i SJUHÄRAD – aktiv
Bildades 1995. Cirka 40 medlemmar. Drev ett utvecklingsprojekt 2006-2007 med många aktiviteter. Cirka 20 medlemmar presenteras på webben.
Stig Andreasson, 0320-731 24, andreasson.stig@telia.com
www.smasagarna.nu

SMÅSÅGARNA i SKARABORG – vilande
Bildades 1994. Cirka 30 medlemmar inom gamla Skaraborgs län.
Anders Öberg, 070-232 37 80, halnasag@gmail.com

SMÅSÅGARNA i SÖRMLAND – aktiv (någorlunda)
Bildades 1995. Cirka 25 medlemmar.
Björn Hallberg, 073 640 41 75

VÄSTERBOTTENS SMÅSÅGARE EF – aktiv
Cirka 30 medlemmar, aktivt producent-/försäljningssamarbete.
Yngve Berg, 0950-310 55, 070-674 94 65

SMÅSÅGARNA i N. ÄLVSBORG – vilande
Kan kanske omformas till nätverk? 
Kenneth Bergslätt, 070-594 92 14

SMÅSÅGARNA i DALARNA – vilande
Söker nytändning och nya glada medlemmar. Ring gärna!
Sven-Erik Ivarsson, 070-373 28 85, sven-erik.ivarsson@telia.com

SMÅSÅGARNA i VÄSTMANLAND – nedlagd

Övriga länsföreningar
Småsågarna i Småland – vilande
Småsågarna i Medelpad – nedlagd
Småsågarna i Ångermanland – okänt
Specialsågarna i Jämtland – nedlagd

Andra tränätverk som inte har anknytning till Småsågarna

Smålands Träförädlare, c/o Erik Hjärtfors, 070-277 72 26, erik@naturaventyr.se

Lövträ i Väst, www.lovtra.com

Woodcraft Network, www.woodcraftnetwork.se

Känner du till fler regionala tränätverk? Tipsa oss! 

Vill du starta ett regionalt tränätverk? Hör av dig så hjälper vi till med kontakter!