Skip to content

Hitta träleverantörer

Via SkogsPortalen

Detta är en portal för alla trärelaterade produkter och tjänster, besök www.skogsportalen.se

Via regionala småsågarföreningar

Följande föreningar har kataloger på webben:

Småsågarna i Sjuhärad, www.smasagarna.nu

Småsågarna i Uppland, www.smasagarnaiuppland.com

De regionala nätverkens kontaktpersoner kan också vara till hjälp, se https://smasagarna.se/regionala-natverk

Andra sökvägar

Kalkylprogram för sågning, www.logyield.com.

Företagsfakta, foretagsfakta.se – Vad: ”Trävaror – Sågverk” Var: ange ort eller län, t ex Västerbotten. Prova även andra sökord.

Gula Sidorna, gulasidorna.eniro.se – prova olika sökord t ex sågverk, trä eller snickeri samt ort eller län