Skip to content

Hitta träleverantörer

Via SkogsPortalen

Detta är en handelsplats för specialvirke, och en portal för alla trärelaterade produkter och tjänster, besök  www.skogsportalen.se

Via regionala småsågarföreningar

Följande föreningar har kataloger på webben:

Småsågarna i Sjuhärad, www.smasagarna.nu

Småsågarna i Uppland, www.smasagarnaiuppland.com

De regionala nätverkens kontaktpersoner kan också vara till hjälp, se https://smasagarna.se/regionala-natverk

Andra sökvägar

Kalkylprogram för sågning, www.logyield.com.

Företagsfakta, foretagsfakta.se – Vad: ”Trävaror – Sågverk” Var: ange ort eller län, t ex Västerbotten. Prova även andra sökord.

Gula Sidorna, gulasidorna.eniro.se – prova olika sökord t ex sågverk, trä eller snickeri samt ort eller län