Småsågarnas Riksförbund För all slags småskalig träförädling

Småsågarnas Riksförbund För all slags småskalig träförädling

Småsågarnas Riksförbund

Sveriges Småsågares Riksförbund, SSRF, eller ”Småsågarna” som vi kort och gott kallar oss, är en ideell förening för alla som är intresserade av småskalig träförädling: att såga, hyvla, snickra, timra, slöjda, producera bränsle och förpackningsmaterial – kort sagt allt man kan göra med trä som råvara. 

Som medlem i SSRF får du tidningen Småsågaren och andra förmåner som rådgivning, marknadsföring och rabatter. 

Småsågarnas Riksförbund

Sveriges Småsågares Riksförbund, SSRF, eller ”Småsågarna” som vi kort och gott kallar oss, är en ideell förening för alla som är intresserade av småskalig träförädling: att såga, hyvla, snickra, timra, slöjda, producera bränsle och förpackningsmaterial – kort sagt allt man kan göra med trä som råvara. 

Som medlem i SSRF får du tidningen Småsågaren och andra förmåner som rådgivning, marknadsföring och rabatter.