Skip to content

Småsågarnas Riksförbund För all slags småskalig träförädling

OBS

Småsågarträffen lördagen den 27/11, hos Bert Josefsson Ervalla, är tyvärr uppskjuten. Nytt datum meddelas senare.

//Björn Gustafson

Småsågarnas Riksförbund

Sveriges Småsågares Riksförbund, SSRF, eller ”Småsågarna” som vi kort och gott kallar oss, är en ideell förening för alla som är intresserade av småskalig träförädling: att såga, hyvla, snickra, timra, slöjda, producera bränsle och förpackningsmaterial – kort sagt allt man kan göra med trä som råvara. 

Som medlem i SSRF får du tidningen Småsågaren och andra förmåner som rådgivning, marknadsföring och rabatter.