Minnesord – Stig Andreasson

Stig Andreasson, vår styrelsemedlem sedan många år, har hastigt lämnat oss. Han gick till sängs på lördagskvällen den 10 februari men vaknade inte upp på söndagsmorgonen. Stig saknas främst av fru Gullan och sina tre döttrar med familjer. Stig föddes i byn Skephult utanför Kinna, där han startad sitt såg 1966 och där han även fick sluta sina dagar.

Stig hade många strängar på sin lyra. Förutom såg- och hyvlerirörelsen hade Stig och Gullan en taxirörelse och körde under många år även skolskjutsar. Som övertygad centerpartist engagerade han sig starkt i politiken och satt under många år i Marks kommunfullmäktige och var även politiskt tillsatt nämndeman samt styrelseledamot i Marks Energi. Han var även en eldsjäl i olika föreningar i byn.

Som sann småsågare var Stig känd som en mycket fin kamrat som engagerade sig i såväl den regionala småsågarföreningen, Småsågarna i Sjuhärad, som i Riksförbundet där han under många år satt med i styrelsen. Stig var känd som en duktig yrkesman som gärna sågade specialdimensioner och tog fram hyvelstål för speciallister till många gamla Förläggargårdar i Sjuhäradsbygden.

Vi minns dig Stig!

Styrelsen för Sveriges Småsågares Riksförbund genom Thomas Thörnqvist.