Miniexkursion till Saxhyttans Gård i Hällefors 2023-04-15

Företagande, Varumärke och Lådtillverkning.

 

En lördag i april 2023 var vi 9 intresserade småsågare som besökte Saxhyttans gård utanför Hällefors. Här fick vi en inspirerande föredragning och visning av ett familjeföretag med anor från 600 år bakåt i tiden. Gruvdrift, hyttor och industrier trängde successivt undan det gängse småjordbruket i bygden.

Många var turerna innan Stefan Agorelius och numera sonen Peter Agorelius tog hand om driften och utvecklingen av gården.

Näsa för nischer i tiden. Varumärkets betydelse.

När småjordbruken las ner kunde man köpa mark billigt. Med lite omvärldsanalys valde familjen först att satsa på potatisodling en period innan en mycket lyckad satsning på jordgubbsodling tog fart. Till stor del berodde det på några strategiska kontakter i Stockholm som hjälpte familjen med ett varumärke som blev en försäljningssucce.

Det fyndiga namnet Saxhyttegubben blev så efterfrågat att det var det enda märke som efterfrågades. Priset spelade mindre roll, varför försäljningen av Saxhyttegubbar tog en väldig fart. Så småningom utvecklades verksamheten med en omfattande bärhantering

Lådtillverkning

Tusentals ton bär krävde stabila emballage, varför lådtillverkning av egen skog blev en omfattande näringsgren.

Lådorna tillverkas av det träslag som är mest tillgängligt. Mest är det gran och fur men även lövvirke används..

Skogssortimentet är 2,5 meters timmer som sågades upp i fyrskäringar för att efter torkning sågas ner i låddimensioner. Lite tjockare ämnen till gavlarna än till sidorna och botten. Monteringen görs med sinnrika anordningar med flera häftpistoler synkroniserade.

Några sid-bitar körs genom en tryckeripress för varumärket Saxhyttegubben.

Verksamheten idag inriktas mycket på fastighetsförvaltning om 2000 ha skog och ett 60-tal byggnader.

Vårt bestående intryck av studiebesöket blev främst

– ett varumärke betyder mycket.

– ett levande familjeföretag måste vara med sin tid, helst lite före.

– att utveckla och pröva nya produkter och verksamheter är viktigt liksom

– att analysera sin omvärld i närområdet och i stort.

Lars Alexanderson

lars.alexanderson@gmail.com