CE-märkning av byggprodukter

1 juli 2013 är ett viktigt datum för små träföretag. Från att ha varit helt frivilligt i Sverige blir det då tvingande att föra produktionsjournal, skriva intyg och CE-märka vanliga byggprodukter som exempelvis konstruktionsvirke, panel, golv, fönster och ytterdörrar.

De drygt 500 små träföretag som är medlemmar i Småsågarna får i dagarna hem information i postlådan om vad dessa nya regler kring CE-märkning innebär och hur det kan hanteras i vardagen – men tusentals andra små träföretag står utan stöd.

– Vi satsar på att informera våra medlemmar så att de vet vad som gäller och kan välja strategi själva. Fördelen med att uppfylla kraven är att produkten då får säljas i hela Europa utan ytterligare krav på provningar. Nackdelen är att det blir mer pappersarbete och hantering. Med kunskap kan man ta rätt beslut för sitt eget företag, säger Lars Nilsson, ordförande i Småsågarna.

I Småsågaren 1/2013 kommer fyra sidor om allt du behöver veta för att kunna avgöra om du ska CE-märka dina produkter. Riksförbundet har idéer om mer stöd till medlemmarna kring CE-märkning.

Vi har dessutom viktig information om Timmerförordningen som börjar gälla i mars 2013, och inleder en bra självstudiekurs för dig som vill bli en proffsigare träföretagare.  Kom ihåg att betala medlemsavgiften så att du inte missar någon viktig information. Det är under 2013 det händer. :-)