Småsågarna i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Styrelsen har den 29 – 30 september träffats tillsammans med valberedningen där också revisorer och övriga medarbetare var inbjudna för att diskutera kommande verksamhet och planering inför nästa årsmöte. Till mötet var Studieförbundets verksamhetschef Linus Olofsson inbjuden som redogjorde för SVs verksamhet och hur ett samarbete mellan SV och SSRF kan se ut. Resultatet av detta blev att styrelsen beslutade ta fram en behovsplan och presentera denna för SV och efter den ta fram ett lämpligt samverkansprogram