Flyttad Årsstämma 2020

På grund av Corona-viruset har vi varit tvungna att flytta 2020 års stämma till den 6 – 7 november 2020. Det finns flera anledningar till att vi valt att flytta stämman. En är att flera av våra exkursionsvärdar varit tveksamma till att ta emot besök i Corona-tider, ett annat var att många av oss i styrelsen och av de anmälda till stämman är 70+ och bör hålla sig i självpåtvingad karantän.

Eftersom vi flyttat stämman har ni som inte anmält er till stämman i mars möjligheten att anmäla er till stämman i november. Vi återkommer med mer information i slutet av sommaren.

Kommentera


Styrelsemöte 2019 05 10

     Sveriges Småsågares  Riksförbund

Styrelsemöte 2019 05 10 hos Fredrik Malmberg i Läppe.

Närvarande: Thomas Thörnqvist, Stig Andreasson, Fredrik Malmberg, Hans Adamsson,      Björn Gustafson och Bengt Larsson.

Via telefon deltog: Bengt Nilsson, Mikael Edström, Carita Hammarström samt Stefan Kruse.

§1. Mötets öppnande

Ordförande Thomas Thörnqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Björn Gustafson

§3. Val av justeringsperson

Till justeringspersoner valdes Fredrik Malmberg och Thomas Thörnqvist.

§4. Godkännande av dagordning

Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§5. Genomgång av förra mötet

Thomas Thörnqvist redogjorde för förra styrelsemötet (konstituerande mötet). Det beslutades att även Carita Hammarström skall vara firmatecknare.

§6. Ekonomisk redovisning

Carita Hammarström redogjorde för föreningens ekonomi. Hittills under året har 166 200:- inkommit i medlemsavgifter. Beräknat resultat ligger i dagsläget på 111 536,13 men då har bara kostnader för ett nummer av småsågaren kommit med. Budget visar på ett minusresultat om ca 40 000:-

§7. Rapportering från årsmötet

Thomas Thörnqvist berättade att det var ovanligt många deltagare på både årsmöte och tillhörande exkursioner, dessutom var det väldigt mycket positiva reaktioner från deltagarna.

§8. Tidningen småsågaren

Kicki Ahlstedt Karlsson var ej närvarande vid mötet och kunde därför inte redogöra för tidningens planering. Nästa nummer beräknas komma i månadsskiftet juni, juli.

§9. Mässor

”Småsågarna” kommer att finnas representerade vid EM i skog i Svenljunga 24 – 25 maj, samt vid SkogsElmia 5 – 7 juni.

Allan Eriksson och Bengt Larsson representerar föreningen vid Bondens dag i Backamo i september. Björn Gustafson och ev Lars Alexanderson kommer att finnas på plats vid teknikdagen i Rudskoga 28/7

”Småsågarna” kommer också att delta vid Byggnadsvårdskonventet i Mariestad 25 – 27 september.

§10. Arbetet med Småsågarnas organisationsform.

Thomas Thörnqvist arbetar vidare med vilken organisationsform föreningen ska ha. Det krävs att medlemmarna ska ha ekonomisk nytta av medlemskapet, för att småsågarna ska kunna bli en ekonomisk förening.

§11. Arbetet med en handelsplats på hemsidan.

Föreningens organisationsform styr hur en eventuell handelsplats kan och bör se ut, därför ligger arbetet med en handelsplats vilande tills vidare.

§12. Ny hemsida

Utseendet på en ny hemsida styrs också av föreningens organisationsform. Thomas Thörnqvist undersöker om nuvarande hemsida går att ”snygga till” för en låg kostnad, samt undersöker om det går att få ut information via småsågarnas facebooksida.

§13. Lägre elavgifter och elpriser.

Stig Andreasson redogjorde för en diskussion med en riksdagsman i frågan. Stig arbetar vidare i ämnet. Medlemmarna uppmanas att komma med råd och tips, vad gäller exempelvis mjukstart och effektivare motorer för att minska elkostnaden.

§14. Kepsfrågan.

Stig Andreasson arbetar vidare i ärendet. Det tilltänkta företaget verkar nedlagt.

§15. ”Sågmästarkursen”

Ove Nilsson, Gotland, har haft några kurser som han kallar ”Sågmästarkurs”. Det rör sig om en kurs som riktar sig till de som skaffat eller tagit över ett sågverk. Han efterlyser någon typ av dokumentation till kurserna, Thomas Thörnqvist försöker att färdigställa ett dokument till hösten.   Ove Nilsson önskar också att någon från ”Småsågarna” besöker Gotland vid en återträff för deltagarna för ”Sågmästarkursen”. Denna återträff är planerad till 29/8 2019.

§16. Regionala kontaktombud

Lars Alexandersson hade till årsmötet inlämnat en motion om inrättande av regionala kontaktombud. Styrelsen ska arbeta vidare med frågan. Mötet föreslog följande kontaktombud:

Sydöst – Evald Hammarström och Thomas Thörnqvist

Västsverige – Stig Andreasson  

Skaraborg – Bengt Larsson   

Värmland – Bengt Nilsson och Lars Alexandersson

Gotland – Ove Nilsson   

Hälsingland – Mikael Edström (Fetvedens vänner)


Jämtland – Karin Johansson och Timo Andersson                                                                                                                            

§17. Utarbetande av arbetsinstruktioner för valberedningsarbetet

Allan Eriksson hade till årsmötet inlämnat en motion om utarbetande av arbetsinstruktioner för valberedningsarbetet i föreningen.

Styrelsen ger valberedningen (Lars Alexanderson, Rolf Georgsson och Otto Ringdahl) i uppdrag att utarbeta dessa instruktioner.    

§18. Övriga frågor.

Bengt Nilsson uppmärksammade övriga i styrelsen på att föreningen firar 25-årsjubileum kommande år. Därför föreslås årsmötet 2020 att förläggas till Värmland – detta eftersom arbetet med Sveriges Småsågares Riksförbund startade i just Värmland. Föreningen grundades dock i Skinnskatteberg.             Lars Alexanderson tillfrågas om han kan sköta planering för årsmöte och tillhörande exkursioner.

Thomas Thörnqvist uppmärksammade övriga styrelsemedlemmar på att stadgarna behöver en genomgång. Styrelsemedlemmarna uppmanas att läsa igenom stadgarna och komma med synpunkter.

§19. Nästa möte.

Nästa möte föreslogs till 2019 06 19 kl. 19.00

§20. Mötet avslutas.

Ordförande Thomas Thörnqvist tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare                                            Justeras                                             Ordförande

Björn Gustafson                                    Fredrik Malmberg                                 Thomas Thörnqvist

Kommentera

Kallelse till ÅRSSTÄMMA 2019 med Sveriges Småsågares Riksförbund den 29 – 30 mars 2019 på Östanå nedlagda pappersbruk

Småsågarnas årsmöte 2019 går av stapeln i Göingebygden. Vi kommer att samlas för lunch på restaurang Borgen i Osby vid 12-tiden fredagen den 29 mars. Dit kan vi ta oss med tåg, bil eller buss. För den som vill flyga är det bra förbindelser mellan Arlanda och Ronneby alternativt Växjö och Kristianstad, där någon lokal förmåga kan möta upp för samåkning i bil till Osby. Vid 1300 avreser vi gemensamt till Lennart Bosrup, Bosarp i Glimåkra. Här kommer vi att få se hur Lennart sköter sin ekskog för att få fram högklassig ekstock som han sågar med en inhyrd mobil bandsåg. Att såga ek och torka plankorna utan att de spricker eller missfärgas är en konst för sig. Därför har Lennart utvecklat en tork för ändamålet. Torken är liten och därför lämplig för allehanda ändamål för småsågares virkestorkning. En del av de torkade ekplankorna gör Lennart golvträ av. Vi kommer att få se hur Lennart lagt in ekgolv med diabasinläggningar i sitt eget hem.

Som avslutning på dagen åker vi till Leif Juhlin i Snapparp, Glimåkra. Där skall vi se hur Leif byggt upp sin Laimet såg med smarta inmatnings- och utmatningsbord så att sågen lätt kan köras av en man. Leif har dessutom en historisk sågbänk i trä som drivs av en tändkulemotor, som vi möjligen kan få se i drift.

På fredagskvällen intar vi en middag på det nedlagda pappersbruket i Östanå. I denna pittoreska 1800-tals bruksmiljö kommer vi även att övernatta. Här finns 40 bäddar fördelat på såväl enkelrum som dubbelrum. I det fall rummen inte räcker till gäller först till kvarn. Övriga får övernatta i näraliggande samhällen, till exempel i Osby.

Efter att vi åtnjutit en stärkande frukost på lördagsmorgon beger vi oss till Sinclairsholms slott i närheten av Vinslöv. Friherre Johan Barnekow kommer att visa oss sin 2012 nyinstallerade bandsåg, en Zenz Z 140S. Denna såg används för att såga egendomens timmer som framförallt består av grov ekstock, men även andra ädla lövträdsstockar. En byggnad på gården har byggts om till konditioneringslager för att virket skall kunna torkas och lagras utan att det deformeras och missfärgas.

Förmiddagen avslutas med ett besök på Wanås slott konstutställning. Sedan många år har man låtit konstnärer utföra installationer i slottsparken. Där finns allt från färgglada pyramider i trä till stenhällar i betong och konstiga skogsrån.

Exkursionen avslutas med lunch på det nedlagda pappersbruket i Östanå där vi även håller årsmötet som sista punkt på tvådagarsövningen.

Kostnader inklusive moms för de olika aktiviteterna vi bjuder på:

Övernattning enkelrum med frukost 800 kr
Övernattning dubbelrum med frukost/per person620 kr
Middag 2-rätters    285 kr
Middag 3-rätters365 kr
Inträde konstrundan/per person   100 kr
Fika fredag eftermiddag 100 kr
Fika lördag förmiddag      100 kr

Var och en betalar själva till Östanå pappersbruk för övernattning och middag. Även fredagens lunch betalar deltagarna själva. Detta för att företagen skall kunna dra av momsen, eftersom föreningen Småsågarna inte är momsredovisningsskyldiga. Lördagens lunch, före årsmötet, bjuder föreningen på.

Anmäl ert deltagande senast den 10 mars till:

Mariana AndreassonEvald HammarströmThomas Thörnqvist
073-230 03 73070-669 17 85  070-508 38 39
070-639 02 13
mariana@telia.com   ekonomi@smasagarna.sethomas@xylem.se

Glöm inte att ange boendealternativ, om du vill ha 2 eller 3-rättersmiddag samt övriga aktiviteter och den förtäring du vill vara med på. Det är även viktigt att du anger eventuella matallergier och om du vill vara med på lördagens lunch. Vi vill dessutom veta om du kommer med flyg eller tåg för att vi skall kunna ordna samåkning åt dig.

Kommentera