Skogsmaskindagar i Karlsskoga

Den 3-4 juni deltar Småsågarna på Skogsmaskindagarna i Karlsoga och bjuder in medlemmarna att delta i vår förhyrda monter för att presentera Er verksamhet. Kostnaden för att delta är 500 kr. och betalas på plats.
Ev. frågor kan lämnas av Fredrik Malmberg eller Erik Hjärtfors. Se styrelsesidan för kontaktuppgifter.

Kommentera

Årsmöte den 2 april 2016

Småsågarnas Riksförbunds årsmöte kommer i år att hållas i Uppland den 2 april. Upplandsdistriktet står i år som värd och planerar programmet som sedvanligt sträcker sig över två dagar. Boka därför in fredag och lördag den 1-2 april 2016.
OBS!
Ni som önskar delta på årsmötet med rösträtt och ännu inte är medlemmar, kontakta föreningen för medlemsansökan.
Medlemmar i SSRF erbjuds visa produkter och berätta om sin verksamhet i en miniutställning.
Glöm inte att nominera kandidater till Årets småsågare, Årets snidare och Årets träbock. Se tidningen Smågågaren Nr. 1 2016
PROGRAM:
Fredag den 1 april
13:00 Samling vid Hotell Scandic Nord. Gamla Uppsalagatan 50
13:30 Avresa till Sätuna Säteri för ett studiebesök. Skogvaktare Per Mård tar med oss på en skogsvandring, fika och maskinvisning av Stefan Persson och co.
19:00 Middag och samkväm på Hotell Kvarntorget
Lördag den 2 april
09:00 Studiebesökm och fika på Harbergets såg och hyvleri
11:00 Årsstämma 2016 för Sveriges Småsågares Riksförbund på Hotell Kvarntorget
13:00 Lunch
14:30 Upplandsdistriktets årsstämma
15:30 ca. Kaffe och avslut
Anmälan görs via mejl till grolle@telia.com

Kommentera

Ibland blir det inte bra

Med det senaste numret av tidningen Småsågaren följde en uppmaning om att bli medlem. Tanken var att uppmana alla, även befintliga medlemmar, att betala sin medlemsavgift. Det har inte uppmärksammats av alla och följaktligen saknas nu många medlemmar. I nästa nummer av tidningen kommer därför en faktura att bifogas vilket alla kommer att få. Ni som redan har betalt medlemsavgiften för 2015 kan givetvis bortse från den fakturan.

Kommentera