Ibland blir det inte bra

Med det senaste numret av tidningen Småsågaren följde en uppmaning om att bli medlem. Tanken var att uppmana alla, även befintliga medlemmar, att betala sin medlemsavgift. Det har inte uppmärksammats av alla och följaktligen saknas nu många medlemmar. I nästa nummer av tidningen kommer därför en faktura att bifogas vilket alla kommer att få. Ni som redan har betalt medlemsavgiften för 2015 kan givetvis bortse från den fakturan.

Kommentera

Vi ses på SkogsElmia och Skogsnolia

Småsågarna finns, som tidigare, med på SkogsElmia den 4-6 juni i monter nr. 688 och på Skogsnolia den 11-13 juni i monter nr. 4047. Här kan du bland andra träffa vår nye ordförande Erik Hjärtfors. Väl mött

Kommentera

Tidningen Småsågaren

Småsågaren Nr 1 kom ut i slutet av april och finns nu i tidningsarkivet. Där kan ni bl.a. läsa om årsmötet och en presentation av vår nya ordförande, reportage från mässor, kurser samt andra aktiviteter.

Kommentera