Höstträff med förtroendevalda

Fredag och lördag den 29-30 september är småsågarnas förtroendevalda kallade till sedvanligt höstmöte denna gång till Rastaholmens värdshus på Ekerö utanför Stockholm. Förutom ordinarie styrelsemöte får vi information från Studieförbundet Vuxenskolan om hur ett ev. samarbete kan se ut. Som intresseorganisation behövs en etablerad partner som kan hjälpa till med organisation och föreningsutveckling, kurser och övrig utbildning m.m.
Förläggning av årsmötet skall fastställas, genomgång av styrelsesammansättning och övriga funktioner med valberedning samt revisorernas synpunkter m.m.
Enligt den fastlagda årsplanen skall nomineringar vara klara senast den 15 januari då det är presstopp på tidningen. Kallelse och övriga årsmöteshandlingar kommer delges medlemmarna i Småsågarna nr. 1 som kommer ut i februari 2018.
OBS!
Alla medlemmar uppmanas att komma med förslag på lämpliga ledamöter till valberedningen fram till årsskiftet så dom hinner vidtala de föreslagna. Tänk också på att alla medlemmar har rätt att komma med förslag på ledamöter på årsmötet men var noga med att den föreslagne är vidtalad och vet vad uppdraget innebär.
Allan Eriksson
ordf.

Kommentera

Nytt nummer ute nu

Nu är nr. 2 av tidningen Småsågaren ute. Här kan vi bl.a. läsa om naturreservatet Glasskogen i Värmland, repotage om utbildningen Småskalig virkesförädling på Svenljunga Naturbruksgymnasium, rapport från Fetvedens vänner studiebesök och givetvis Elmia Wood.
Tidningen ges ut till samtliga medlemmar i Sveriges Småsågares Riksförbund. Är du intresserad? Kontakta styrelsen eller sätt in medlemsavgiften 600 kr. på BG 5485-4989. Ange namn, adress, telnr och mejladress. Välkommen.

Kommentera

Ny ordförande i Småsågarnas Riksförbund

Sveriges Småsågares Riksförbund SSRF har i helgen den 25 mars haft årsmöte, denna gång i Skellefteå. Till ny ordförande valdes förre vice ordförande Allan Eriksson Nossebro. Nya i styrelsen är Mariana Andreasson Skephult, Hans Adamsson Skansen Stockholm samt Bo Lindén Munsö. Förutom ovanstående består Styrelsen nu av Evald Hammarström Åseda, Johan Westerlund Piteå, Fredrik Malmberg Vingåker, Bengt Nilsson Brunskog och Bengt Larsson Sandhem.

Kommentera