Årsmöte den 2 april 2016

Småsågarnas Riksförbunds årsmöte kommer i år att hållas i Uppland den 2 april. Upplandsdistriktet står i år som värd och planerar programmet som sedvanligt sträcker sig över två dagar. Boka därför in fredag och lördag den 1-2 april 2016.
Kallelse med program kommer med nästa nummer av tidningen Småsågaren.
Ni som önskar delta på årsmötet med rösträtt och ännu inte är medlemmar, kontakta föreningen för medlemsansökan

Kommentera

Ibland blir det inte bra

Med det senaste numret av tidningen Småsågaren följde en uppmaning om att bli medlem. Tanken var att uppmana alla, även befintliga medlemmar, att betala sin medlemsavgift. Det har inte uppmärksammats av alla och följaktligen saknas nu många medlemmar. I nästa nummer av tidningen kommer därför en faktura att bifogas vilket alla kommer att få. Ni som redan har betalt medlemsavgiften för 2015 kan givetvis bortse från den fakturan.

Kommentera

Vi ses på SkogsElmia och Skogsnolia

Småsågarna finns, som tidigare, med på SkogsElmia den 4-6 juni i monter nr. 688 och på Skogsnolia den 11-13 juni i monter nr. 4047. Här kan du bland andra träffa vår nye ordförande Erik Hjärtfors. Väl mött

Kommentera