Styrelse och funktionärsmöte på Skansen

Från vänster Stig Andreasson, Bengt Larsson, Skansens Hasse Adamsson, Erik Hjärtfors och Carita Hammarström studerar takfotskrokar.

Från vänster Stig Andreasson, Bengt Larsson, Skansens Hasse Adamsson, Erik Hjärtfors och Carita Hammarström studerar takfotskrokar.

Småsågarnas styrelse, förtroendevalda och övriga medarbetare var den 14 och 15 oktober samlade på Skansen i Stockholm för styrelsemöte och genomgång av föreningsarbetet och planering. Skansen som är medlem i SSRF stod som värd där Hasse Adamsson tog emot och visade oss delar av byggnaderna med fokus på gamla byggnadsstilar och pågående reparationsarbeten. Vi fick en inblick i hur man där ser på byggnadernas kulturella värden och vikten av att bevara såväl det autentiska utseendet som hantverket.
Ett stort tack till Skansen med personal för ett gott bemötande och lärorik information.

Kommentera

Småsågarna deltog på Backamo

Småsågarnas Riksförbund deltog med en monter på Bondens och Skogens dagar på Backamo i Bohuslän den 3-4 september. Evenemanget är en årligen återkommande tillställning som väl närmast är att betrakta som en marknadsföring mot allmänheten för det småskaliga jord och skogsbruket. Här visas mycket av gammal teknik framförallt inom jordbruket men även andra näringar som var och fortfarande finns på landsbygden. Här ges tillfälle att även bekanta sig med många utställare, mycket djur och underhållning.
För den som vill veta mer om Backamo, den gamla exersisplatsen och evenemanget Bondens och Skogens dagar kan läsa om detta på hemsidorna http://backamolagerplats respektive http://bondensdag.se.
Vi kan bekräfta även från denna mässa att intresset för trä och träförädling ökar, vi fick mycket frågor om bl.a. sågning och användbarhet i olika sammanhang av såväl skogsägare, snickare andra intresserade

IMG_1785
Småsågarnas monter innan öppningsdags på lördagen

IMG_1781
Mässan innehöll mycket nostalgi för den som varit med några år

IMG_1782 (2)
Det var mycket aktiviteter där djur var inblandade. Tävlingar, uppvisningar m.m. Här två ston med var sitt föl framför en landå.

Kommentera

Bondens och Skogens dagar på Backamo

Den 3-4 september deltar småsågarna på anrika Bondens dag på den gamla lägerplatsen Backamo i Bohuslän. Vi som är där är Bengt Larsson och Allan Eriksson och kanske några fler från föreningen. Vi finns nästan längst in på området ungefär mitt emot före detta sjukhuset. För att läsa mer om ett av västra sveriges största evanemang för småskalig verksamhet gå in på www.bondensdag.se
Vi ses

Kommentarer (2)