Nytt nummer ute nu

Nu är nr. 2 av tidningen Småsågaren ute. Här kan vi bl.a. läsa om naturreservatet Glasskogen i Värmland, repotage om utbildningen Småskalig virkesförädling på Svenljunga Naturbruksgymnasium, rapport från Fetvedens vänner studiebesök och givetvis Elmia Wood.
Tidningen ges ut till samtliga medlemmar i Sveriges Småsågares Riksförbund. Är du intresserad? Kontakta styrelsen eller sätt in medlemsavgiften 600 kr. på BG 5485-4989. Ange namn, adress, telnr och mejladress. Välkommen.

Kommentera

Ny ordförande i Småsågarnas Riksförbund

Sveriges Småsågares Riksförbund SSRF har i helgen den 25 mars haft årsmöte, denna gång i Skellefteå. Till ny ordförande valdes förre vice ordförande Allan Eriksson Nossebro. Nya i styrelsen är Mariana Andreasson Skephult, Hans Adamsson Skansen Stockholm samt Bo Lindén Munsö. Förutom ovanstående består Styrelsen nu av Evald Hammarström Åseda, Johan Westerlund Piteå, Fredrik Malmberg Vingåker, Bengt Nilsson Brunskog och Bengt Larsson Sandhem.

Kommentera

ÅRSMÖTE

Lördagen den 25 mars 2017 kl. 13:00 håller Sveriges Småsågares Riksförbund årsmöte i Bamsesågens lokaler Skellefteå. Denna dag har Bamsesågen öppet hus med aktiviteter och maskinvisning.
Utförligt program för övriga aktiviteter finns att läsa i kommande tidningen av Smågågaren.
Alla intresserade hälsas välkomna. Tänk på att som medlem i Småsågarna har du rösträtt och kan påverka föreningens verksamhet. Motioner och förslag lämnas i god tid till styrelsen. Se adresser under rubriken Styrelse i högerspalten eller i medlemstidningen.

Kommentera