Resultat av träenkäten

I somras skickade LRF och Småsågarna ut en gemensam enkät till medlemmar som bedriver eller är intresserade av att utveckla småskalig träförädling. Resultatet presenterades hos LRF i Stockholm tisdag 7 oktober.

Enkäten visar att små träföretag ser optimistiskt på framtiden: Två av tre företagare anser att lönsamheten i branschen är god och en tredjedel tror att den kommer att öka.

Syftet med undersökningen är att skapa djupare kunskap om träförädlingsbranschen och fler än 1.400 personer har svarat på frågor om sin verksamhet och hur de ser på framtiden. Resultatet av undersökningen har sammanställts i en drygt 60-sidig rapport.

– Vi har fått ett fantastiskt underlag för att kunna förverkliga idéerna om utveckling av det småskaliga träföretagandet i landet. Utöver svar på de frågor vi ställde har vi fått många tips om hur vi kan gå vidare, säger Timo Andersson.

De tillfrågade företagen kan delas in i tre kategorier:

  • de som producerar huvudsakligen för eget bruk med en omsättning under 50.000 kr.
  • de som försörjer sig själva och 1-2 anställda med en omsättning upp till 3 miljoner
  • träföretag som omsätter över 3 miljoner kronor.

Omsättning är inte det enda måttet på nytta, det viktiga är vad man får över. I mellangruppen tycker 85 procent att lönsamheten är god eller mycket god. Andra starka drivkrafter är trivsel och självstyre.

Med anledning av LRF:s och Småsågarnas gemensamma satsning på en ny, webbaserad handelsplats har träföretagen också fått frågor om datoranvändning, internetuppkoppling och behov av utbildning.
– Det är roligt att se att de som är intresserade av utbildning också är beredda att avsätta tid för den, säger Ann Henriksson, chef för LRF:s Företagsutvecklingsavdelning.

Rapporten kan laddas ner under rubriken ”Rapporter” i navigeringen här till höger. Pressmeddelandet kan laddas ner som PDF under rubriken ”Pressinformation”.

En artikel om resultaten kommer även i nästa nummer av tidningen Småsågaren.