Skip to content

Småsågarnas Riksförbund har sedan starten drivit utvecklingsprojekt i samarbete med bland andra LRF, Stiftelsen Skog & Trä och skogsägarföreningar. Här samlar vi dokumentationer av olika projekt. Klicka på respektive länkar för att hämta rapporterna.


FAKTA OM SMÅ TRÄFÖRETAG
Nu finns resultatet av Småsågarnas och LRF:s enkät bland små träföretag samlade i en kortversion på fyra sidor.

Här ges en kortfattad beskrivning av vilka träföretagarna är, vilken inriktning de har på sin verksamhet, vilka utvecklingsmöjligheter de ser och vilka behov av stöd och utbildning som finns.

Klicka här för att ladda hem foldern (PDF 312 kb) »


TRÄENKÄTEN 2008
Hösten 2008 presenterade LRF och Småsågarna resultatet av en gemensam enkät till medlemmar som bedriver eller är intresserade av att utveckla småskalig träförädling. Syftet med undersökningen är att skapa djupare kunskap om träförädlingsbranschen.

Fler än 1.400 personer svarade på frågor om sin verksamhet och hur de ser på framtiden. Enkäten visade att små träföretag ser optimistiskt på framtiden: Två av tre företagare anser att lönsamheten i branschen är god och en tredjedel tror att den kommer att öka.

Resultaten sammanfattas i en drygt 60-sidig rapport med titeln ”Kartläggning av medlemmarnas verksamhet inom småskalig träförädling” som vi till vardags kallar ”träenkäten 2008”.

Hämta Träenkäten 2008 [Powerpoint 5,6 mb] »


SÅGFAKTA – SMÅSÅGAR 2000
Runar Gustavsson hade under sin period som ordförande i Småsågarnas Riksförbund ett uppdrag att inventera alla småsågar i Sverige för Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Med småsåg avses oftast en såg där en eller två personer arbetar deltid eller heltid. De är stationära eller mobila, har egen produktion och/eller lego, hela eller delar av året, ofta för en lokal marknad.
I inventeringen Såg 2000 definierades småsågar som ”sågverk som under år 2000 producerade mellan 25 och 999 m3sv” (där sv står för sågad vara). 1973 uppgavs det finnas 2.668 småsågar. År 2000 uppgavs antalet till 1.708. Då har troligen inte 1990-talets stora försäljningsökning av kedjesågar påverkat siffran.

Hämta ”Sågfakta – Småsågar 2000” [PDF 264 kb] »