Årsstämmoprotokoll för 2018

Föredragningslista Vid Sveriges Småsågares Riksförbunds årsstämma 2018 Stämman öppnas Allan Eriksson hälsar alla välkomna samt lite information om Varnhem samt förklarar stämman öppnat. Val av ordförande vid stämman Förslag: Leif Walterum. Valdes gjorde Leif Walterum. Leif pressenterar sig och vad han jobbar med. Val av sekreterare vid stämman Förslag: Mariana Andreasson  Valdes gjorde Mariana Andreasson […]

Läs mer