Kallelse till Årstämma 2023

Med Sveriges Småsågares Riksförbund den 21 – 22 april 2023 i Svenljunga och Veddige. 

Småsågarnas årsstämma 2023 kommer att hållas på Derome TRÄ-bearbetnings museum i Veddige den 22 april. Som brukligt är inleder vi stämmodagarna med studiebesök under eftermiddagen dagen före och förmiddagen innan stämman. 

Anmäl ert deltagande senast den 10 april till:
Stig Andreasson (070 – 334 15 77 eller andreasson.stig@telia.com) eller Thomas Thörnqvist (070 – 508 38 39 eller thomas@xylem.se). 

Fredag eftermiddag

Vi börjar studiebesöket med lunch klockan 1130 fredagen den 21 april i Svenljunga naturbruksskolas matsal. Vid 1300 informerar Mats-Ola Tranell om den YH-utbildning i Småskalig virkesförädling – sågning och timing – som bedrivs i dag samt den nya YH-utbildningen i småskalig sågning som planeras till nästa år vid Naturbruksskolan i Svenljunga. Vi kommer även att få se den nyinförskaffade bandsågen såväl som den äldre cirkelsågen och andra maskiner som används i utbildningen.

Efter någon timma åker vi till nästa studieobjekt, där vi även inmundigar en koppkaffe och kanske en bulle. Därefter visar oss Ingemar Hedin ett elevarbete i form av ett timrat hus som studenterna under flera år byggt efter att de sågat och skrätt plank och timmer och sedan huggit knutar för att därefter ha monterat huset.

Vid tretiden lämnar vi Svenljunga för besök hos vår styrelsemedlem Stig Andreasson i Skephult. Stig har en cirkelsåg samt klyv- och kantverk. Dessutom har Stig specialiserat sig på hyvling av gamla allmogelister. I sitt färdigvarulager har han en stor mängd olika lister samt förslag på lister som han kan tillverka på beställning. Om någon vill ha en list, som inte finns på programmet, så tillverkar Stig nya hyvelstål efter medhavd förlaga och producerar de efterfrågade listerna.

Fredag kväll

Omkring sextiden räknar vi med att checka in på hotell Två Skyttlar i Kinna. Här kan vi bo i enkel eller dubbelrum efter att vi avnjutit en god trerätters middag. Dessutom finns det under kvällen gott om tid för djupa diskussioner om sågverksminnen, skogsupplevelser eller affärshemligheter. Kanske tillsammans med någon öl.

Lördag förmiddag

Vi börjar dagen med en god frukost vid sjutiden och räknar med att lämna Två Skyttlar vid åttatiden för att vara vid Derome TRÄ-bearbetnings museum i Veddige vid niotiden. Där tar Erling Andersson mot oss. Erling är en av fyra bröder som övertog och vidareutvecklade sin fars livsverk, Derome sågen, vilket nu gått i arv till barnbarnen. Under i stort sett hela sitt liv har Erling samlat på sig verktyg och maskiner från skogen, sågverken och vidareförädlingsindustrin. I dag kan han visa upp ett förnämligt museum som visar upp skogsnäringens maskinutrustningar från 1700-talet och framåt. Det är inte bara verktyg och enskilda maskiner som visas utan även hela sågverkslinjer från olika epoker finns uppställda i en lada där man kan se dem med god utsikt lite från ovan.

Efter en stärkande kaffetår tar vi oss den korta biten till Derome sågen som endast ligger en liten bit från museet. Här får vi en genomgång av hur ett stort modernt exportsågverk ser ut och fungerar. Eftersom det är lördag är driften inte i gång, vilket kan ses som trist. Men i gengäld har vi möjlighet att höra vad vår guide säger.

Årsstämma

Efter att vi inmundigat lunch börjar vi årsstämman klockan 13:00. Om allt går enligt plan skall den vara avslutad efter någon timma varefter vi återvänder hemåt.