GDPR

Såhär hanterar Småsågarna sitt medlemsregister

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och gäller även ideella föreningar som Sveriges Småsågares Riksförbund.

På webbsidan finns ett medlemsregister (under hitta medlemmar) som innehåller för- och efternamn, företag, adress, postadress och i vissa fall även telefonnummer, e-postadress och län/landskap. Registret ligger på hemsidan för att företag och privatpersoner skall kunna få kontakt med våra medlemmar då de vill köpa sågat virke eller andra träprodukter och då säljare av rundvirke vill komma i kontakt med oss.

Vi använder även registret när vi skickar ut tidningen Småsågaren.  I detta fall behöver vi endast namn eller företag samt bostadsadress.

Uppgifter om den som utträtt ur föreningen raderas senast efter 3 månader.

Om du samtycker till denna form av registrering behöver du inte göra något. Om du endast vill stå med ditt namn och adress i registret för tidningsutgivningen eller har några andra frågor är du välkommen att kontakta Thomas Thörnqvist: thomas@xylem.se eller på mobilen 070 – 508 38 39.