Regionala nätverk

Småsågarnas Riksförbund är inte ett förbund i vanlig mening, eftersom de regionala småsågarföreningarna inte är anslutna till det. Värmlandsgruppen och Uppland har ett nära samarbete med riksförbundet. Övriga länsföreningar är inte alls knutna till riksförbundet.

VÄRMLANDSGRUPPEN – aktiv
Småsågarna i Värmland bildades 1992 och lades vilande 2008. Värmlandsgruppen är nu ett regionalt nätverk vars ekonomiska administration sköts av riksförbundet, medan den praktiska verksamheten planeras av lokala kontaktpersoner.
Lars Nilsson, 0570-330 43, 070-583 21 81, rackstadtra@spray.se
Kikki Ahlstedt Karlsson, 0554-700 20, 070-233 06 11, kallepagrasbratentra@mac.com

SMÅSÅGARNA i UPPLAND – aktiv
Bildades 1995. Cirka 45 medlemmar. 
Stefan Persson, 070-537 22 92
www.smasagarnaiuppland.com

SMÅSÅGARNA i SJUHÄRAD – aktiv
Bildades 1995. Cirka 40 medlemmar. Drev ett utvecklingsprojekt 2006-2007 med många aktiviteter. Cirka 20 medlemmar presenteras på webben.
Stig Andreasson, 0320-731 24, andreasson.stig@telia.com
www.smasagarna.nu

SMÅSÅGARNA i SKARABORG – aktiv
Bildades 1994. Cirka 30 medlemmar inom gamla Skaraborgs län.
Anders Öberg, 0506-141 20, 070-232 37 80, halnasag@telia.com

SMÅSÅGARNA i SÖRMLAND – aktiv
Bildades 1995. Cirka 25 medlemmar.
Björn Hallberg, 016-740 27, 016-741 75

SPECIALSÅGARNA i JÄMTLANDS LÄN – aktiv
Småsågarna i Jämtlands län bildades 1997 och bytte 2001 namn till Specialsågarna för att bättre återspegla verksamheten. Cirka 20 medlemmar presenteras på webben.
Arne Olsson, 0670-500 60, info@bktra.se
www.specialsagarna.com

VÄSTERBOTTENS SMÅSÅGARE EF – aktiv
Cirka 30 medlemmar, aktivt producent-/försäljningssamarbete.
Yngve Berg, 0950-310 55, 070-674 94 65

SMÅSÅGARNA i N. ÄLVSBORG – vilande/nyväckt
Kan kanske omformas till nätverk? Ring!
Kenneth Bergslätt, 0534-610 94, 070-594 92 14

SMÅSÅGARNA i DALARNA – vilande/nyväckt
Söker nytändning och nya glada medlemmar. Ring!
Sven-Erik Ivarsson, 0226-651 01, 070-373 28 85, sven-erik.ivarsson@telia.com

SMÅSÅGARNA i VÄSTMANLAND – vilande/nyväckt
Kan kanske omformas till nätverk? Ring!
Kalle Snellman, 0224-520 07, kalle@rolandssag.se

Övriga länsföreningar
Småsågarna i Småland – vilande
Småsågarna i Medelpad – nedlagd
Småsågarna i Ångermanland – okänt

Andra tränätverk som inte har anknytning till Småsågarna

Känner du till fler regionala tränätverk? Tipsa oss! Vill du starta ett regionalt tränätverk? Hör av dig så hjälper vi till med kontakter!