Regionala nätverk

 

Småsågarnas Riksförbund är inte ett förbund i vanlig mening, eftersom de regionala småsågarföreningarna inte är anslutna till det. Värmlandsgruppen och Uppland har ett nära samarbete med riksförbundet. Övriga länsföreningar är inte alls knutna till riksförbundet.

VÄRMLANDSGRUPPEN – aktiv
Småsågarna i Värmland bildades 1992 och lades vilande 2008. Värmlandsgruppen är nu ett regionalt nätverk vars ekonomiska administration sköts av riksförbundet, medan den praktiska verksamheten planeras av lokala kontaktpersoner.
Lars Nilsson, 0570-330 43, 070-583 21 81, rackstadtra@spray.se
Kikki Ahlstedt Karlsson, 0554-700 20, 070-233 06 11, kallepagrasbratentra@mac.com

SMÅSÅGARNA i UPPLAND – aktiv
Bildades 1995. Cirka 45 medlemmar. 
Stefan Persson, 070-537 22 92
www.smasagarnaiuppland.com

SMÅSÅGARNA i SJUHÄRAD – aktiv
Bildades 1995. Cirka 40 medlemmar. Drev ett utvecklingsprojekt 2006-2007 med många aktiviteter. Cirka 20 medlemmar presenteras på webben.
Stig Andreasson, 0320-731 24, andreasson.stig@telia.com
www.smasagarna.nu

SMÅSÅGARNA i SKARABORG – aktiv
Bildades 1994. Cirka 30 medlemmar inom gamla Skaraborgs län.
Anders Öberg, 0506-141 20, 070-232 37 80, halnasag@telia.com

SMÅSÅGARNA i SÖRMLAND – aktiv
Bildades 1995. Cirka 25 medlemmar.
Björn Hallberg, 016-740 27, 016-741 75

SPECIALSÅGARNA i JÄMTLANDS LÄN – aktiv
Småsågarna i Jämtlands län bildades 1997 och bytte 2001 namn till Specialsågarna för att bättre återspegla verksamheten. Cirka 20 medlemmar presenteras på webben.
Arne Olsson, 0670-500 60, info@bktra.se
www.specialsagarna.com

VÄSTERBOTTENS SMÅSÅGARE EF – aktiv
Cirka 30 medlemmar, aktivt producent-/försäljningssamarbete.
Yngve Berg, 0950-310 55, 070-674 94 65

SMÅSÅGARNA i N. ÄLVSBORG – vilande/nyväckt
Kan kanske omformas till nätverk? Ring!
Kenneth Bergslätt, 0534-610 94, 070-594 92 14

SMÅSÅGARNA i DALARNA – vilande/nyväckt
Söker nytändning och nya glada medlemmar. Ring!
Sven-Erik Ivarsson, 0226-651 01, 070-373 28 85, sven-erik.ivarsson@telia.com

SMÅSÅGARNA i VÄSTMANLAND – vilande/nyväckt
Kan kanske omformas till nätverk? Ring!
Kalle Snellman, 0224-520 07, kalle@rolandssag.se

Övriga länsföreningar
Småsågarna i Småland – vilande
Småsågarna i Medelpad – nedlagd
Småsågarna i Ångermanland – okänt

Andra tränätverk som inte har anknytning till Småsågarna

Smålands Träförädlare, c/o Erik Hjärtfors, 070-277 72 26, erik@naturaventyr.se

Skog och Trä i Väst, www.skogochtra.se

Lövträ i Väst, www.lovtra.com

Woodcraft Network, www.woodcraftnetwork.se

Känner du till fler regionala tränätverk? Tipsa oss! 

Vill du starta ett regionalt tränätverk? Hör av dig så hjälper vi till med kontakter!