Ny ordförande i Småsågarnas Riksförbund

Sveriges Småsågares Riksförbund SSRF har i helgen den 25 mars haft årsmöte, denna gång i Skellefteå. Till ny ordförande valdes förre vice ordförande Allan Eriksson Nossebro. Nya i styrelsen är Mariana Andreasson Skephult, Hans Adamsson Skansen Stockholm samt Bo Lindén Munsö. Förutom ovanstående består Styrelsen nu av Evald Hammarström Åseda, Johan Westerlund Piteå, Fredrik Malmberg Vingåker, Bengt Nilsson Brunskog och Bengt Larsson Sandhem.

Kommentera

ÅRSMÖTE

Lördagen den 25 mars 2017 kl. 13:00 håller Sveriges Småsågares Riksförbund årsmöte i Bamsesågens lokaler Skellefteå. Denna dag har Bamsesågen öppet hus med aktiviteter och maskinvisning.
Utförligt program för övriga aktiviteter finns att läsa i kommande tidningen av Smågågaren.
Alla intresserade hälsas välkomna. Tänk på att som medlem i Småsågarna har du rösträtt och kan påverka föreningens verksamhet. Motioner och förslag lämnas i god tid till styrelsen. Se adresser under rubriken Styrelse i högerspalten eller i medlemstidningen.

Kommentera

Styrelse och funktionärsmöte på Skansen

Från vänster Stig Andreasson, Bengt Larsson, Skansens Hasse Adamsson, Erik Hjärtfors och Carita Hammarström studerar takfotskrokar.

Från vänster Stig Andreasson, Bengt Larsson, Skansens Hasse Adamsson, Erik Hjärtfors och Carita Hammarström studerar takfotskrokar.

Småsågarnas styrelse, förtroendevalda och övriga medarbetare var den 14 och 15 oktober samlade på Skansen i Stockholm för styrelsemöte och genomgång av föreningsarbetet och planering. Skansen som är medlem i SSRF stod som värd där Hasse Adamsson tog emot och visade oss delar av byggnaderna med fokus på gamla byggnadsstilar och pågående reparationsarbeten. Vi fick en inblick i hur man där ser på byggnadernas kulturella värden och vikten av att bevara såväl det autentiska utseendet som hantverket.
Ett stort tack till Skansen med personal för ett gott bemötande och lärorik information.

Kommentera