Om Småsågarna

Sveriges Småsågares Riksförbund, SSRF, eller ”Småsågarna” som vi kort och gott kallar oss, är en ideell förening för alla som är intresserade av småskalig träförädling: att såga, hyvla, snickra, timra, slöjda, producera bränsle och förpackningsmaterial – kort sagt allt man kan göra med trä som råvara. 

Sveriges Småsågares Riksförbund bildades i november 2000.

VERKSAMHET
Småsågarnas Riksförbund

Riksförbundets stadgar finns här »

MEDLEMMARNA
Riksförbundet har cirka 500 medlemmar spridda över hela Sverige. Vi har även enstaka medlemmar i Norge, Finland, Åland och Italien. Bland våra medlemmar finns:

Småsågarnas Riksförbunds medlemmar kan du hitta under rubriken ”Hitta träleverantörer” i högerspalten, ytterligare tips om hur du hittar leverantörer finns här »

Vill du bli medlem? Välkommen! Anmäl dig här »