Nytt år – Hög tid att nominera och motionera


Först vill jag önska er alla en God jul och ett Gott nytt år.
Ett nytt år för en förening innebär planering för årets stora händelse där samtliga medlemmar får möjlighet att göra sin röst hörd och på ett påtagligt sätt påverka föreningsarbetet nämligen årsmöte. Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ kommer att hållas i mars månad. Den formella kallelsen publiceras i tidningen Småsågaren Nr.1.
Just nu arbetar valberedningen med nomineringarna varför vi uppmanar dig att komma med förslag på lämpliga ledamöter till styrelse, revisorer och valberedning. Förslagen till styrelse och revisorer kan du lämna till valberedningens ledamöter snarast så intervjuer kan göras och sammanställas senast omkring tjugondag Knut dvs. 15 januari. Förslag på valberedning kommer du med på årsmötet, men prata med den du vill föreslå först.Tänk på att personerna du föreslår bör ha erfarenhet av föreningsarbete och intresse av att arbeta i föreningens intresse.
Har du en idé eller förslag på något som du vill att föreningen skall arbeta med är du välkommen med en motion. Hur du skriver ser du under rubriken Motioner i högerspalten här intill.
Väl mött på årsstämman i mars
Allan Eriksson
ordf.

RSS · TrackBack

Skriv ett svar