Höstträff med förtroendevalda

Fredag och lördag den 29-30 september är småsågarnas förtroendevalda kallade till sedvanligt höstmöte denna gång till Rastaholmens värdshus på Ekerö utanför Stockholm. Förutom ordinarie styrelsemöte får vi information från Studieförbundet Vuxenskolan om hur ett ev. samarbete kan se ut. Som intresseorganisation behövs en etablerad partner som kan hjälpa till med organisation och föreningsutveckling, kurser och övrig utbildning m.m.
Förläggning av årsmötet skall fastställas, genomgång av styrelsesammansättning och övriga funktioner med valberedning samt revisorernas synpunkter m.m.
Enligt den fastlagda årsplanen skall nomineringar vara klara senast den 15 januari då det är presstopp på tidningen. Kallelse och övriga årsmöteshandlingar kommer delges medlemmarna i Småsågarna nr. 1 som kommer ut i februari 2018.
OBS!
Alla medlemmar uppmanas att komma med förslag på lämpliga ledamöter till valberedningen fram till årsskiftet så dom hinner vidtala de föreslagna. Tänk också på att alla medlemmar har rätt att komma med förslag på ledamöter på årsmötet men var noga med att den föreslagne är vidtalad och vet vad uppdraget innebär.
Allan Eriksson
ordf.

RSS · TrackBack

Skriv ett svar