Årsstämma

Kallelse till
ÅRSSTÄMMA 2018
med Sveriges Småsågares Riksförbund
den 23-24 mars 2018 på
Flämslätts Stiftsgård Lerdala

I år är årsmötet förlagt i trakten mellan Skara och Skövde, Flämslätt ligger utefter vägen mellan Axvall och Lerdala. Träffen kommer i år att gå i utbildningens och kulturens tecken vilket vi hoppas skall intressera även er som har andra intressen än sågverk och hyvlar.
Vi hälsar alla medlemmar och intresserade välkomna till nedanstående
Program:
Fredag 23 mars
Kl. 14:00 Samling på Dacapo Bygghantverksprogrammet i Mariestad
17:00 Incheckning på Flämslätts Stiftsgård Lerdala
18:00 Samtal och bildvisning i ämnet ”Hur når virkesägare/säljare av framförallt lövtimmer uppköpare såsom små sågverk/träförädlare. Vice ordf. i Ekfrämjandet Anders Ekstrand och Svenska Lövträdföreningens ordförande Björn Gustafsson medverkar.
19:00 Gemensam middag
Lördag 24 mars
9:30 Besök på Kata gård Varnhem. (Fika finns i Varnhems Klosterkafé)
11:00 Guidad visning av Varnhems Klosterkyrka
12:00 Lunch på Flämslätt
13:00 Årsmöte
15:00 Kaffe och därefter hemfärd
Nya styrelsen samlas för ett konstituerande möte

Anmäl ert deltagande senast den 10 mars till:
Mariana Andreasson Bengt Larsson Allan Eriksson
073-230 03 73 070-671 38 84 073-572 73 51
mariana@telia.com yvonneobengt@hotmail.com allan@essag.se
Obs! På Flämslätt finns flera boendealternativ se http://flamslatt.se/

RSS · TrackBack

Skriv ett svar