Hitta träleverantörer

Förutom att söka bland småsågarnas medlemmar (hitta-medlemmar/)
finns några ytterligare tips:

Via regionala småsågarföreningar:
Följande föreningar har kataloger på webben:

De regionala nätverkens kontaktpersoner kan också vara till hjälp, se smasagarna.se/regionala-natverk

Andra sökvägar