Skynda om du vill söka investeringsbidrag

I december 2011 avsatte regeringen 20 miljoner kronor till investeringsstöd för små träföretag. Det kan ge 30 procent i bidrag på kostnader för maskiner, utrustning och byggnationer.  Tyvärr har den informationen inte nått ut och i skrivande stund finns över 12 miljoner kvar – men öronmärkningen gäller bara till sista augusti. Från 1 september läggs […]

Läs mer